𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟭: 
Trị liệu Professional CO2 Carboxy Therapy

𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟮: Ứng dụng trị liệu #home với #CO2 #Sound 

=> Long Lasting Results - Sau 3-5 ngày điều trị tại Clinic để giữ kết quả dài hạn và giúp cho trị liệu Clinic 𝗛𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗚𝗶𝗮 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗚𝗮̂́𝗽 𝟰 𝗟𝗮̂̀𝗻 𝗡𝗵𝗼̛̀ 𝗤𝘂𝘆 𝗧𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝟮 𝗦𝘁𝗲𝗽 Hoàn Hảo

𝙑𝙤̛́𝙞 𝙗𝙤̣̂ 𝙎𝙤𝙪𝙣𝙙, 𝙦𝙪𝙮́ 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙤́ 1 𝙨𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢:

• 👉 01 Gel CO2(lượng sd được cho 2 mặt)
• 👉 01 Mask giấy kích hoạt CO2
• 👉 01 Mask phục hồi dịu da 
• 👉 01 chổi cọ tải Gel CO2

icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: